Chreav Mount Clean Up

Chreav Mount Clean Up

នេះគឺជាដំណើរកម្សាន្តដែលបានចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកក្នុងការថែរក្សារ និងសំអាតបរិវេនតំបន់ទឹកធ្លាក់ភ្នំជ្រាវ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយ Vana Adventure Travel and C Expeditions. ក្នុងគោលបំណងលើកកំពស់សោភណ្ឌ័ភាពតំបន់ទេសចរណ៏ធម្មជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអោយកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ និងប្រកដោយនិរន្តភាព។​ ចូលរួមសអាតជាមួយគ្នា នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ តំលៃម្នាក់ ៧២,០០០ រៀល​ ដោយរួមបញ្ជូលនូវ៖ រថយន្តធ្វើដំណើរទៅមកភ្នំពេញ អ្នកសម្របសម្រួលភ្ញៀវនិងក្រុមការងារ អាហារពេលព្រឹកមួយពេលនិងអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល ស្រោមដៃពេទ្យនិងទឹកពិសារ (ត្រូវយកដបទឹកមកជាមួយ) ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង តាមទូរសព្ទ័លេខ ០១២​ ៨៨៣ ៨៩៨/ ០៨៧ ៨៨៣ ៨៩៨, email: